• Манай алсын хараа

  Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг Өмнөговьд бид хамтдаа бүтээнэ.

 • Уламжлалт мал аж ахуй

  "Шилмэл сүрэг" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

 • Шинэ төслүүд

  2017 оноос хэрэгжих шинэ төслүүд батлагдлаа

 • Нийгмийн суурь үйлчилгээ

  Баян-Овоо суманд 10 ортой эрүүл мэндийн төв ашиглалтанд орлоо

Бидний стратеги

“ Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус байгууллага нь Оюу Толгой ХХК, Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумуудын хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийгмийн дэд бүтэц, тогтвортой хөгжил, орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийг үр ашигтай, зүй зохистой удирдах зохион байгуулахыг ажлыг хэрэгжүүлж байна.

0

Нийт төсөл

0

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага, иргэд

0

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГСЭД

Төслийн үр нөлөөний тухай

Алсын хараа

Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг Өмнөговьд бид хамтдаа бүтээнэ.