• “ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮСИЙГ БОХИРЫН НЭГДСЭН ШУГАМД ХОЛБОХ” ТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

  • "ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН"-ИЙН ОРОН НУТАГТ ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 100 ТЭРБУМ ТӨГРӨГТ ХҮРЛЭЭ.

  • “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр Ханбогд сумын сургуулиудад англи хэлний кабинет, сэтгэл зүйчийн өрөө тохижуулав

    http://www.goviinoyu.mn/news/193

  • “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр “Ханбогд сумын сумын гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам”-ийн шав тавих, барилгын ажил эхлүүлэх ё

Алсын хараа

Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг Өмнөговьд бид хамтдаа бүтээнэ.

Бидний стратеги

“ Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус байгууллага нь Оюу Толгой ХХК, Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумуудын хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийгмийн дэд бүтэц, тогтвортой хөгжил, орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийг үр ашигтай, зүй зохистой удирдах зохион байгуулахыг ажлыг хэрэгжүүлж байна.

0

Нийт төсөл

0

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага, иргэд

0

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГСЭД

Төслийн үр нөлөөний тухай