ХАРИЛЦААНЫ ХОРОО

 

 

    Ц.Дэнээдорж

     Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч

 

 

 

 

 

   

 

 

      О.Цэрэннадмид

     "Оюу толгой" ХХК-ийн Бүсийн хөгжил хариуцсан Ахлах менежер

 

 

 

 

 

 

     Ц.Амартөгс

     Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга

 

 

 

 

 

   

 

     О.Эрдэнэ-Өрнөх

     Өмнөговь аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

   

 

    Ц.Бадамцэрэн

     Өмнөговь аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

      Д.Амартүвшин

     "Оюу толгой" ХХК-ийн Худалдан авалтын менежер

 

 

 

   

 

 

 

      Э.Болд-Эрдэнэ

      "Оюу толгой" ХХК-ийн Сургалтын хэлтсийн менежер

     

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   Т.Самданжигмэд

     "Оюу толгой" ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн менежер

 

 

 

 

   

     

 

    В.Мөнхбат

     Өмнөговь аймгийн ИТХ-ийн төлөөлөгч.

 

 

 

   

     О.Мандахбаяр

     Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг дарга

 

 

 

   

     

    Х.Нэхийт

     Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг дарга

 

 

 

       

 

 

     П.Баасацогт

     Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Засаг дарга

 

 

 

 

 

 

    Б.Энхмөнх

     Өмнөговь аймгийн иргэдийн төлөөлөл