“ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮСИЙГ БОХИРЫН НЭГДСЭН ШУГАМД ХОЛБОХ” ТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ