“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр Ханбогд сумын сургуулиудад англи хэлний кабинет, сэтгэл зүйчийн өрөө тохижуулав