“ОЮУТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ “ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН” ХАРИЛЦААНЫ ХОРОО ХУРАЛДЛАА