ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН АЖИЛТНЫ ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫГ ИВЭЭН ТЭТГЭВ