“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр “Ханбогд сумын сумын гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам”-ийн шав тавих, барилгын ажил эхлүүлэх ё