Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн “Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөр 2021-2022 зарлагдлаа