НЭГ ӨДӨР ГУРВАН ЧУХАЛ ҮЙЛ ТОХИОСОН МАНЛАЙ НУТГИЙХАН