Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сангийн Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо