Манлай сум 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн шинэ барилгатай болно.