"Соёл урлаг-тогтвортой хөгжил" зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад хамтран оролцооо