"Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан"-гийн Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо