“ГОВИЙН ОЮУ – ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ” ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРСАН ОЮУТНУУДАД ТЭТГЭЛГИЙН БАТЛАМЖ ГАРДУУЛЛАА