Говийн Оюу - Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн материал хүлээн авах хугацааг сунгалаа